tái ngộ

Tạm biệt quốc vương của tôi

4.4
CHAP 20 Tháng Một 19, 2023
CHAP 19 Tháng Một 11, 2023

Báo thù (Payback)

4.4
CHAP 40 Tháng Chín 12, 2022
CHAP 39 Tháng Chín 12, 2022