BL

Chấp sự thỏ cụp tai

4.2
CHAP 28 Tháng Một 12, 2023
CHAP 27 Tháng Một 11, 2023

Chiếm đoạt ánh trăng

4.4
CHAP 9 Tháng Mười Hai 20, 2022
CHAP 8 Tháng Mười Hai 13, 2022

Quỷ dạ khúc

4.4
CHAP 20 Tháng Mười Một 14, 2022
CHAP 19 Tháng Mười Một 6, 2022

The Grandmaster Of Demonic Cultivation

4.6
CHAP 259 Tháng Mười Một 6, 2022
CHAP 258 Tháng Mười 27, 2022

Dinghai Fusheng Records

3.8
CHAP 71 Tháng Mười 27, 2022
CHAP 70 Tháng Mười 20, 2022

Heaven Official’s Blessing

4.5
CHAP 84 Tháng Mười 26, 2022
CHAP 83 Tháng Mười 12, 2022

Vùng cấm

4.3
CHAP 13 Tháng Mười 23, 2022
CHAP 12 Tháng Mười 16, 2022

LOVE MURDER BASKETBALL [Mature]

4.3
CHAP 16 (1) Tháng Mười 14, 2022
CHAP 15 (2) Tháng Mười 14, 2022

I Want to Be a Big Baddie

4.6
CHAP 55 Tháng Mười 11, 2022
CHAP 54 Tháng Mười 11, 2022

Open Board [Dreamyzz]

4.3
CHAP 16 Tháng Mười 10, 2022
CHAP 15 Tháng Mười 10, 2022

Yesterday Was Fun, Wasn’t It

3.5
CHAP 5 Tháng Tám 21, 2022
CHAP 4 Tháng Tám 21, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Fake Slackers

4.2
CHAP 24 Tháng Bảy 29, 2022
CHAP 23 Tháng Bảy 29, 2022