test

TRUYỆN HOT

HOT Thê Vi Thượng

4.3
Phiên ngoại mừng xuân Tháng Một 29, 2023
Phiên ngoại 8 Tháng Một 30, 2023

HOT Thiên Quan Tứ Phúc 天官賜福

4.3
CHAP 79 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 78 Tháng Tám 1, 2022

Ma Đạo Tổ Sư

4.4
Phiên ngoại Tháng Một 12, 2023
CHAP CUỐI Tháng Mười 26, 2022

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

4.2
CHAP 34 Tháng Mười Một 15, 2022
CHAP 33 Tháng Mười Một 5, 2022

Nhân ngư hãm lạc

4.1
CHAP 50 Tháng Mười Hai 5, 2022
CHAP 49 Tháng Mười Một 28, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Đơn xin ly hôn

4.4
CHAP 78 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 77 Tháng Mười Hai 20, 2022

Điện hạ khuynh thành

4.2
CHAP 28 Tháng Một 15, 2023
CHAP 27 Tháng Mười Hai 17, 2022

NGỤY TRANG HỌC TRA

4.3
CHAP 24 Tháng Tư 28, 2022
CHAP 23 Tháng Tư 28, 2022

Tạm biệt quốc vương của tôi

4.4
CHAP 20 Tháng Một 19, 2023
CHAP 19 Tháng Một 11, 2023

TRUYỆN HOT

HOT Thê Vi Thượng

4.3
Phiên ngoại mừng xuân Tháng Một 29, 2023
Phiên ngoại 8 Tháng Một 30, 2023

HOT Thiên Quan Tứ Phúc 天官賜福

4.3
CHAP 79 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 78 Tháng Tám 1, 2022

Ma Đạo Tổ Sư

4.4
Phiên ngoại Tháng Một 12, 2023
CHAP CUỐI Tháng Mười 26, 2022

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

4.2
CHAP 34 Tháng Mười Một 15, 2022
CHAP 33 Tháng Mười Một 5, 2022

Nhân ngư hãm lạc

4.1
CHAP 50 Tháng Mười Hai 5, 2022
CHAP 49 Tháng Mười Một 28, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Đơn xin ly hôn

4.4
CHAP 78 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 77 Tháng Mười Hai 20, 2022

Điện hạ khuynh thành

4.2
CHAP 28 Tháng Một 15, 2023
CHAP 27 Tháng Mười Hai 17, 2022

NGỤY TRANG HỌC TRA

4.3
CHAP 24 Tháng Tư 28, 2022
CHAP 23 Tháng Tư 28, 2022

Tạm biệt quốc vương của tôi

4.4
CHAP 20 Tháng Một 19, 2023
CHAP 19 Tháng Một 11, 2023