2021

Dior tiên sinh

4
CHAP 63 Tháng Một 3, 2023
CHAP 62 Tháng Mười Hai 24, 2022

Đơn xin ly hôn

4.4
CHAP 78 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 77 Tháng Mười Hai 20, 2022

The Husky And His White Cat Shizun

3.9
CHAP 33 Tháng Mười Một 6, 2022
CHAP 32 Tháng Mười Một 6, 2022

Heaven Official’s Blessing

4.5
CHAP 84 Tháng Mười 26, 2022
CHAP 83 Tháng Mười 12, 2022

I Want to Be a Big Baddie

4.6
CHAP 55 Tháng Mười 11, 2022
CHAP 54 Tháng Mười 11, 2022

Báo thù (Payback)

4.6
CHAP 40 Tháng Chín 12, 2022
CHAP 39 Tháng Chín 12, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Fake Slackers

4.2
CHAP 24 Tháng Bảy 29, 2022
CHAP 23 Tháng Bảy 29, 2022