4.3
Your Rating
Rating/ Đánh giá
Vùng cấm Average 4.3 / 5 trên 6
View/ Lượt xem
37th, it has 49 monthly views
Author/ Tác giả
Artist/ Người vẽ
Genre/ Thể loại