4.1
Your Rating
Rating/ Đánh giá
Tướng Quân Lệnh Average 4.1 / 5 trên 22
View/ Lượt xem
22nd, it has 1.9K monthly views
Author/ Tác giả
Artist/ Người vẽ
Genre/ Thể loại