4.3
Your Rating
Rating/ Đánh giá
Tướng Quân Lệnh Average 4.3 / 5 trên 44
View/ Lượt xem
16th, it has 9.2K monthly views
Author/ Tác giả
Artist/ Người vẽ
Genre/ Thể loại