THÔNG BÁO: THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG TRUYỆN. CÁC BẠN VUI LÒNG TRUY CẬP NGAY "COMICS96.COM" ĐỂ ĐỌC TIẾP CÁC BỘ TRUYỆN CỦA NHÓM MÌNH NHÉ

All Mangas

How to become an alpha

4.5
CHAP 13 Tháng Tám 15, 2022
CHAP 12 Tháng Tám 8, 2022

NEW Night Song

4
CHAP 5 Tháng Tám 15, 2022
CHAP 4 Tháng Tám 10, 2022

Drastic Omega

5
CHAP 5 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 4 Tháng Tám 13, 2022

HOT Thiên Quan Tứ Phúc 天官賜福

4.3
CHAP 79 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 78 Tháng Tám 1, 2022

Lop Eared Guard

5
CHAP 7 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 6 Tháng Tám 11, 2022

Open Board [Dreamyzz]

5
CHAP 7 Tháng Tám 3, 2022
CHAP 6 Tháng Tám 3, 2022

PAYBACK

4.1
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Fake Slackers

4.1
CHAP 24 Tháng Bảy 29, 2022
CHAP 23 Tháng Bảy 29, 2022

Ma Đạo Tổ Sư

4.5
CHAP 245 Tháng Bảy 20, 2022
CHAP 244 Tháng Bảy 12, 2022

HOT Thê Vi Thượng

4.3
CHAP 117 Tháng Bảy 17, 2022
CHAP 116 Tháng Bảy 16, 2022

HOT Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

4
CHAP 132 Tháng Bảy 16, 2022
CHAP 131 Tháng Bảy 9, 2022

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

4.2
CHAP 22 Tháng Bảy 15, 2022
CHAP 21 Tháng Bảy 15, 2022

Nhân ngư hãm lạc

4.1
CHAP 35 Tháng Bảy 11, 2022
CHAP 34 Tháng Bảy 4, 2022

NGỤY TRANG HỌC TRA

4.6
CHAP 24 Tháng Tư 28, 2022
CHAP 23 Tháng Tư 28, 2022