LATEST MANGA RELEASES

LOVE MURDER BASKETBALL [Mature]

4.3
CHAP 16 (1) Tháng Mười 14, 2022
CHAP 15 (2) Tháng Mười 14, 2022

Vùng cấm

4.3
CHAP 13 Tháng Mười 23, 2022
CHAP 12 Tháng Mười 16, 2022

NEW Night Song

4.1
CHAP 15 Tháng Mười 14, 2022
CHAP 14 Tháng Mười 14, 2022

Báo thù (Payback)

4.6
CHAP 40 Tháng Chín 12, 2022
CHAP 39 Tháng Chín 12, 2022

Hắc hóa phản diện sủng tận trời

4.2
CHAP 51 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 50 Tháng Mười Hai 22, 2022

Tế vũ bất tri quy

4.4
CHAP CUỐI Tháng Mười Hai 16, 2022
CHAP 80 Tháng Mười Một 29, 2022

Open Board [Dreamyzz]

4.3
CHAP 16 Tháng Mười 10, 2022
CHAP 15 Tháng Mười 10, 2022

His Royal Highness’s Allure

4.3
CHAP 18 Tháng Mười 27, 2022
CHAP 17 Tháng Mười 27, 2022

The Husky And His White Cat Shizun

3.9
CHAP 33 Tháng Mười Một 6, 2022
CHAP 32 Tháng Mười Một 6, 2022

Devil want to hug season 2

3.9
CHAP 54 Tháng Mười 14, 2022
CHAP 53 Tháng Mười 14, 2022

Nhân ngư hãm lạc

4.1
CHAP 50 Tháng Mười Hai 5, 2022
CHAP 49 Tháng Mười Một 28, 2022

See you, my King

3.5
CHAP 5 Tháng Chín 27, 2022
CHAP 4 Tháng Chín 27, 2022

Đơn xin ly hôn

4.4
CHAP 78 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 77 Tháng Mười Hai 20, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Quỷ dạ khúc

4.4
CHAP 20 Tháng Mười Một 14, 2022
CHAP 19 Tháng Mười Một 6, 2022