WHAT'S NEW

Nhân ngư hãm lạc

4.1
CHAP 50 Tháng Mười Hai 5, 2022
CHAP 49 Tháng Mười Một 28, 2022

Devil want to hug season 2

3.9
CHAP 54 Tháng Mười 14, 2022
CHAP 53 Tháng Mười 14, 2022

HOT Thiên Quan Tứ Phúc 天官賜福

4.3
CHAP 79 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 78 Tháng Tám 1, 2022

I Want to Be a Big Baddie

4.6
CHAP 55 Tháng Mười 11, 2022
CHAP 54 Tháng Mười 11, 2022

Ba trăm năm không gặp thượng tiên

4.6
CHAP 6 Tháng Mười Hai 18, 2022
CHAP 5 Tháng Mười Hai 1, 2022

HOT Thê Vi Thượng

4.3
Phiên ngoại mừng xuân Tháng Một 29, 2023
Phiên ngoại 8 Tháng Một 30, 2023

Ma Đạo Tổ Sư

4.4
Phiên ngoại Tháng Một 12, 2023
CHAP CUỐI Tháng Mười 26, 2022

Fake Slackers

4.2
CHAP 24 Tháng Bảy 29, 2022
CHAP 23 Tháng Bảy 29, 2022

See you, my King

3.5
CHAP 5 Tháng Chín 27, 2022
CHAP 4 Tháng Chín 27, 2022

Drastic Omega

5
CHAP 5 Tháng Tám 13, 2022
CHAP 4 Tháng Tám 13, 2022

PAYBACK

4
CHAP 33 Tháng Bảy 30, 2022
CHAP 32 Tháng Bảy 30, 2022

Open Board [Dreamyzz]

4.3
CHAP 16 Tháng Mười 10, 2022
CHAP 15 Tháng Mười 10, 2022

LOVE MURDER BASKETBALL [Mature]

4.3
CHAP 16 (1) Tháng Mười 14, 2022
CHAP 15 (2) Tháng Mười 14, 2022

Chấp sự thỏ cụp tai

4.2
CHAP 28 Tháng Một 12, 2023
CHAP 27 Tháng Một 11, 2023

Đơn xin ly hôn

4.4
CHAP 78 Tháng Mười Hai 22, 2022
CHAP 77 Tháng Mười Hai 20, 2022

Báo thù (Payback)

4.6
CHAP 40 Tháng Chín 12, 2022
CHAP 39 Tháng Chín 12, 2022